Ordu Haber – Ordu Times

Ordu’da Kimler Sokağa Çıkabilecek!

Ordu’da Kimler Sokağa Çıkabilecek!

Ordu Valiliği tarafından 23-26 Nisan Tarihleri Arasında  açık olacak iş yerleri ve sokağa kimlerin çıkabileceği açıklandı.

İşte o açıklama; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
İçişleri Bakanlığının 21/04/2020 tarih ve 7058 sayılı Genelgesi kapsamında alınan tedbirlerin,
bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla;
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, ilave kısıtlamalara
gidilmesi kararlaştırılmıştır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla, tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi ile ilgili olarak uyulması
gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda Ordu ili genelinde;
1- 22.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere Ordu il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa
çıkmalarının kısıtlanmasına,
2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının
olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların
çalışma saatleri 08.00­23.00 olarak belirlenmiştir.
a.2- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020
Cuma günleri marketler, bakkallar, kasaplar ve manavlar 09.00­14.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere)
zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli
vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara, kasaplara, manavlara gidip
gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, kasaplar ve manavlar evlere/adrese servis
şeklinde de satış yapabileceklerdir.
a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler, bakkallar, kasaplar ve
manavlar kapalı olacaktır.
b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri,
ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek
satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu
mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır. 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri
vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış
amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir
c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan
23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece
evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri
yürüten işyerleri,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım
evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek
Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il
sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak
üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak
akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt
istasyonlarının marketleri açık olacaktır.) (Eşitsizliğin giderilmesi amacıyla; daha önceki sokağa çıkma
yasağı süresince Kaymakamlıklarca çekilen kuralarda çıkan işletmelerin, yapılacak olan kuraya dahil
edilmemesi gerekmektedir.)
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler
(Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
ğ) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, su üretim şirketleri,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri
yürüten işletme/firmalar,
i) İlçe Kaymakamlıklarınca belirlenen; makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi
gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, mezbahaneler, hayvan yemi üreten fabrikalar, yufka
üretim yerleri ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin
üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler (tesislerin listesi
Kaymakamlıklarca ilan edilecektir),
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya
çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, Karadeniz-Akdeniz yol çalışmaları, Mesudiye,
Çambaşı yol çalışmaları (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin
verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi
gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç­gereç üreten iş yerleri ve tesisler Valilik
Makamına(Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) müraacatları halinde (istisna olarak mevcut
zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartları taşıdıkların Valilik Makamınca kanaat getirilen iş yerleri
ve tesisler),
ö) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma
günleri sebze-meyve halleri,
p) Üretimin durdurulması halinde bozulma ihtimali bulunan gıda üretim yerleri,
r) Toplu olarak vardiyalı çalışılan 10 (on) ve üzeri kişinin çalıştığı işletmelerde son vardiya
çıkışı (vardiya sonuna kadar) yasak dönemine rastlayan işletmeler,
s) Emniyet ve Jandarmaya ait araçların ve ambulansların bakım, onarım ve tamir işleriyle ilgili
yetkili servisler,
3­ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda”
yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,
c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),
ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.)
ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım
merkezleri çalışanları,
ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların
veli/vasi veya refakatçileri,
h) Demir­çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli
maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken
bölümlerinde görevli olanlar,
ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
i) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve
nakliyesinde çalışanlar, j) Küçükbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını
besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,
k) Veteriner hekimler,
l) Ekmek dağıtımı ile marketler, kasaplar ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar
(ekmek dağıtımında görevli olanların listesi Kaymakamlıklarca güvenlik kuvvetlerine bildirilecektir),
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların
karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi
vb.),
ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
p) Tarımsal üretimin devamlılığı için;
p.1- İlimizde, dönem itibariyle fındık ve kivi bahçelerinde gübreleme, ilaçlama gibi faaliyetler,
mısır, patates, çilek ve sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda ise fide, tohum dikim işlemleri yapılmakla
birlikte yine örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanlarda ise fide dikimi, gübreleme ve sulama faaliyetleri
yapılmaktadır. Üreticilerimizin üretici olduklarına dair bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri durumunda
tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için (ikametgâhlarıyla üretim alanları arasında sınırlı
kalmak kaydıyla) izin verilmesine,
p.2- Tarımsal Üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilerimizin taleplerinin karşılanması, açık
bulunan gıda üretim yerlerinin denetlenmesi ve hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında İl-İlçe
Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından görevlendirilen personelin yasak kapsamı dışında tutulmasına,
p.3- İlimizde Süt işleyen tesisler adına süt toplayan kişilerin yasak kapsamı dışında
bırakılmasına,
p.4- Bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerin talep etmeleri durumunda, üretim
girdilerinin karşılanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin gerektiğinde girdi temini ve teslimi
için faaliyet göstermesine izin verilmesine,
p.5- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu
tarımsal girdilerin (fide, fidan, tohum, gübre, tarım ilacı vb.) satışını yapan bayiler ve çalışanları sokağa
çıkma yasağından muaf tutulmasına,
p.6- Arıcılık malzemelerinin üretimini ve satışını yapan işyerleri ve çalışanların sokağa çıkma
yasağından muaf tutulmasına,
r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma
günleri 06.00­09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ile 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan
sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze­meyve hallerine
mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli
olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
ş) Toplu olarak vardiyalı çalışılan 10 (on) ve üzeri kişinin çalıştığı işletmelerde son vardiya
çıkışı yasak dönemine rastlayan işletmelerin çalışanları,
4- Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalmasının esas olmasına,
5- Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olmasına,
6- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu
görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,
7- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla İlçe Kaymakamlıkları başkanlığında fırıncılar
odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her
mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda
il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak
ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak
planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
8- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma
günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına, 25.04.2020 Cumartesi ve
26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi
dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla
yapılmasına (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.),
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası
verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir”.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ